Žlutá zimnice

Žlutá zimnice je závažné virové krvácivé onemocnění způsobující epidemie v oblastech Afriky a Jižní Ameriky. V těchto zemích jsou cestovatelé vystaveni nebezpečí nákazy jak ve městských oblastech, tak v lesích, pralesích a džungli.

K přenosu na člověka dochází po bodnutí komára, který sál infikovanou krev. Onemocnění může mít velmi variabilní průběh. Na začátku onemocnění bývá vysoká horečka, únava, nechutenství, zvracení, bolesti, hlavy a kloubů. Pacient má zarudlou kůži, spojivky, zvětšená játra. V dalším období klesá horečka a většina nemocných se uzdraví. U  zhruba 15 % nemocných se objevují všechny předchozí příznaky, k tomu se přidává žloutenka, krvácení, může dojít k selhání ledvin, jater, postižení srdce. Smrtnost je v  tomto případě poměrně vysoká.


Proti žluté zimnici je dostupné očkování, při vstupu do některých rizikových zemí je očkování proti žluté zimnici dokonce povinné a zapisuje se do Mezinárodního očkovacího průkazu.