ONEMOCNĚNÍ

Záškrt

Záškrt je závažné infekční onemocnění, které se nejčastěji projevuje jako těžká povlaková angína (vznikají tzv. pablány). Postižené bývají i mandle a sliznice hrtanu a patra. Dochází k otoku okolní tkáně, zduření krčních mízních uzlin, a tak může dojít k zúžení dýchacích cest.

Záškrt se šíří vzduchem kapénkami (kašlem nebo kýcháním) od nakažené osoby nebo bacilonosiče i  kontaminovanými předměty.


V ČR se plošně očkuje proti záškrtu od roku 1946. V současnosti se proti záškrtu bezplatně očkují děti již v raném dětství v rámci hexavakcíny. V dospělosti lze přeočkování proti záškrtu provést například kombinovanou trojvakcínou Boostrix (záškrt- tetanus- černý kašel).

Bakteriální toxiny (jedy) poškozují srdce a nervy, dochází k obrnám. Včasné rozpoznání nemoci je důležité. Pacient musí být po celou dobu léčby pod řádným dohledem lékařů na infekčním oddělení.