Vzteklina

Vzteklina je velmi závažné virové onemocnění s postižením CNS, které jako jedno z mála infekčních onemocnění po svém propuknutí končí zpravidla smrtí. Vzteklina je rozšířena téměř po celém světě, mezi rizikové oblasti patří hlavně Afrika, Asie, východní Evropa, Latinská Amerika.

Nejčastějším přenašečem jsou psi a volně žijící domácí i divoká zvířata jako lišky, kočky, šakali, kojoti, opice, jezevci, případně některé druhy netopýrů. Virus vztekliny je  obsažen ve slinách nakažených zvířat, při kontaktu slin s porušenou kůží člověka dojde k nákaze (nejčastěji kousnutím či poškrábáním, ale i kontaminací poraněné kůže slinami).

V současné době neexistuje účinná léčba. Infekce vzteklinou končí zpravidla smrtí. Proto má nezastupitelné místo prevence a očkování, které se provádí před i  po expozici. V Evropě dochází k ojedinělým importovaným případům. V současné době má naše země statut nákazy prostého státu.


Proti vzteklině je dostupné očkování. Riziko onemocnění je pro jednotlivé cestovatele různé, záleží mimo jiné i na jejich konkrétních rizikových aktivitách v dané zemi.

Doporučuje se 6−8 týdnů před plánovaným odjezdem do zahraničí navštívit ambulanci cestovní medicíny a zde s lékařem zkonzultovat možnosti očkování proti vzteklině.