ONEMOCNĚNÍ

Tuberkulóza

Tuberkulóza je nakažlivé bakteriální onemocnění, které se obvykle přenáší z člověka na člověka vzdušnou cestou ve formě kapénkové infekce – například při kašli nebo kýchání nemocné osoby, která tak rozšiřuje bakterie do vzduchu.

Náchylnější k onemocnění jsou zejména děti, starší lidé a lidé s narušeným imunitním systémem. Nákazou jsou ohroženi především lidé v blízkém kontaktu s nemocnými TBC (zejména rodinní příslušníci).

TBC je především plicní choroba a příznaky mohou zahrnovat kašel, horečku, pocení, ztrátu váhy a vykašlávání krve. U přibližně 5 až 10 % nakažených lidí se v určitém úseku jejich života projeví plně rozvinutá forma nemoci.


Plošné očkování proti TBC bylo v České republice vzhledem k příznivé epidemiologické situaci a  relativně častým vedlejším reakcím po očkování zrušeno. Povinné zůstává pouze pro děti ve vyšším riziku TBC (TBC v rodině, původ nebo dlouhodobý pobyt rodičů dítěte v zemi s vysokým výskytem TBC apod.).