ONEMOCNĚNÍ

Tetanus

Tetanus (neboli strnutí šíje) je vážná choroba, kterou způsobují toxiny (jedy) vytvářené bakterií Clostridium tetani. Spory bakterie způsobující tetanus se nacházejí především v obdělávané půdě (hnojené hnojem) a jsou běžně přítomny ve stolici různých zvířat (zvláště koní), ale i člověka. Vstupní bránou infekce jsou drobná i větší poranění kontaminovaná zemí (půdou). V rozvojových zemích je častou formou tzv. novorozenecký tetanus, kdy k nákaze dochází přes pupeční pahýl.

Tetanus se projevuje svalovými křečemi a ztrátou koordinace svalových pohybů. Na začátku bývají potíže při otevírání úst, postupně se zvyšuje napětí i ostatních svalů, dochází k rozvoji celkových křečí. Život ohrožující je postižení dýchacích svalů, které může vést až k udušení postiženého.


Očkování proti tetanu je v České republice součástí povinného očkování a je plně hrazeno. Děti jsou proti tetanu očkovány spolu s dalšími onemocněními v rámci kombinovaných vakcín. V dospělosti je povinné pravidelné přeočkování každých 10–15 let.

Tetanus se nepřenáší z člověka na člověka. Zvýšené riziko nákazy tetanem hrozí každému, kdo není proti tetanu chráněn očkováním, včetně novorozenců.