ONEMOCNĚNÍ

Rotavirové gastroenteritidy

Rotavirus je vysoce nakažlivý a riziku nákazy jsou vystaveny téměř všechny děti. Nejvyšší riziko nemoci hrozí dětem do 5 let věku. Rotavirus je nejběžnější příčinou vážné gastroenteritidy u kojenců a malých dětí.

Choroba se projevuje náhlým zvracením a následným průjmem. Příznaky se mohou pohybovat od mírného vodnatého průjmu až po silný dehydratující průjem doprovázený zvracením a horečkou.

Rotavirus se do těla dostává ústy, snadno se přenáší kontaminovanýma rukama nebo věcmi, anebo kontaminovaným jídlem či vodou. V České republice je nákaza rotavirem častější v zimě a na jaře.


V prevenci rotavirových infekcí je možné použít například vakcínu Rotarix. Jedná se o dobrovolné a  nehrazené očkování.

Očkování proti rotaviru se v České republice doporučuje všem zdravým kojencům.