ONEMOCNĚNÍ

Pneumokoková onemocnění

Pneumokokové infekce mohou být velmi závažné, zvláště pro malé děti a osoby starší 65 let. Mezi onemocnění, která může pneumokok vyvolat patří: zánět středního ucha, zánět vedlejších nosních dutin, zápal plic, otrava krve nebo zánět mozkových blan.

Pneumokoková infekce je častější u dětí ve věku do 5 let a u starších lídí nad 65 let věku. Pneumokok se šíří vzdušnou cestou, například při kašli. Děti se tak mohou velmi snadno nakazit od sourozenců, v  jeslích nebo školkách. Onemocnění způsobené pneumokokem obvykle propuká v okamžiku, kdy je imunita dítěte oslabena. Pneumokoky jsou totiž často přítomny na sliznici i u zdravých dětí i dospělých, aniž by jim způsobovaly jakékoliv zdravotní komplikace.


V prevenci pneumokokového onemocnění v rámci hrazeného nepovinného očkování dětí je možné použít například vakcínu Synflorix.

Očkování proti pneumokokům je v České republice u kojenců hrazené*.

*) Vakcína Synflorix je plně hrazena z prostředků veřejného zdravotního pojištění, pokud všechny dávky byly aplikovány do sedmého měsíce věku pojištěnce; hrazené je též přeočkování provedené do patnáctého měsíce věku pojištěnce; hrazené je dále i očkování provedené po uplynutí těchto lhůt, pokud došlo k odložení aplikace jedné nebo více dávek z důvodu zdravotního stavu pojištěnce.