ONEMOCNĚNÍ

Nákazy Haemophilus influenzae typu b

Jedná se o potenciálně závažné onemocnění, kterým jsou ohroženy zejména děti mladší 5 let. Přenáší se kapénkovou infekcí a bakterie se usazuje v horních cestách dýchacích.

Po pomnožení se bakterie krevním řečištěm mohou přenést k jednotlivým orgánům a způsobit závažná (tzv. invazivní) onemocnění. Mezi nejčastější a nejzávažnější patří meningitida (zánět mozkových blan), která bývá doprovázena horečkou, bolestmi hlavy, poruchou vědomí, křečovými stavy. U  přibližně 10 % pacientů zůstávají po onemocnění trvalé následky jako porucha sluchu až hluchota, psychomotorická retardace. Bez včasné léčby může dojít až k úmrtí pacienta. Dalším závažným onemocněním je tzv. epiglotitida (zánět hrtanové příklopky), při které dochází k výraznému zduření hrtanové příklopky a bez adekvátní léčby může dojít až k udušení pacienta.


Očkování proti Haemophilus influenzae typu B (Hib) v rámci hexavakcíny je v České republice pro děti povinné a hrazené.