ONEMOCNĚNÍ

Onemocnění vyvolané HPV

Je infekce způsobena lidskými papilomaviry (HPV z angl. human papillomavirus). HPV virus napadá kůži a sliznice lidského těla. V současnosti je známo více než 100 lidských HPV typů.

Z nich asi 15 patří mezi tzv. vysoce rizikové HPV typy, které mohou vést k rozvoji těžkých přednádorových a nádorových změn u žen i mužů. Podílejí se na vzniku karcinomů děložního čípku, vulvy, vagíny, anu, penisu, karcinomů v oblasti hlavy a krku.

K přenosu HPV infekce dochází nejčastěji během pohlavního styku (genito-genitálně, genito-análně, oro-genitálně). K přenosu HPV infekce ale stačí například i dotyk kůže s kůží v genitální oblasti, pohlavní styk není bezpodmínečně nutný. Ani kondom plně nechrání před přenosem HPV infekce. Riziko, že se sexuálně aktivní žena či muž během svého života setká alespoň jedním typem HPV, dosahuje 75-80 % . Rizikovými faktory pro vznik HPV infekce je časný věk při zahájení pohlavního života, počet a  typy sexuálních partnerů a stav imunitního systému jedince.

U většiny infikovaných jedinců infekce vymizí sama díky fungování imunitních mechanizmů. Pokud ale infekce přetrvává, je vysoce rizikovým faktorem vzniku přednádorových změn, které se mohou postupně rozvinout až do stadia rakoviny děložního čípku či rakoviny vulvy, vagíny nebo anu (řiti).


Proti HPV je možné očkovat například vakcínou Cervarix. Očkování vakcínou Cervarix proti rakovině děložního čípku je hrazeno zdravotními pojišťovnami, a to pro všechny 13leté dívky a chlapce.

Ani kondom plně nechrání před přenosem HPV infekce.