Cholera

Cholera je infekční průjmové onemocnění, kterým se člověk nakazí v tzv. endemických oblastech obvykle kontaminovanou vodou, méně často kontaminovanými potravinami.

Většina nemocných má mírný až středně těžký průběh projevující se vodnatými průjmy. V závažných případech dochází z důvodu opakovaných vodnatých průjmů k masivním ztrátám tekutin, přidává se i zvracení. V těchto případech je velkým rizikem rychlé odvodnění – dehydratace a následný minerální rozvrat organismu, který může vyústit až k projevům šoku z odvodnění a selhání ledvin. Při těžším průběhu je nezbytné vyhledat lékařskou pomoc.


Cholera se obvykle vyskytuje v oblastech s nižším hygienickým standardem. Nejvíce případů je každoročně hlášeno z Afriky, dále z Asie, zejména z Indie a z některých zemí Jižní Ameriky.