Černý kašel

Černý kašel je v České republice opět na vzestupu, kdy se pohybuje na úrovni výskytu v 60. letech 20. století, cyklicky se vrací. Jedná se přitom o vysoce infekční onemocnění dýchacích cest způsobené bakterií Bordetella pertussis, která se přenáší kapénkovou infekcí.

Typickým projevem tohoto onemocnění jsou záchvaty kašle, které trvají někdy i řadu týdnů. Tyto záchvaty kašle mohou být provázeny zvracením, celkovým vyčerpáním, v závažných případech může dojít ke vzniku zlomenin žeber, nechtěnému úniku moči a dalším komplikacím, např. zápalu plic.

Černý kašel má obvykle nejzávažnější průběh u novorozenců a dosud nechráněných kojenců. Vzhledem k tomu, že ochrana po očkování ani po prodělání nemoci není celoživotní, onemocnět mohou také dospělí.

Průběh onemocnění může být u dospělých mírnější nebo atypický, proto onemocnění nemusí být vůbec rozpoznáno. Ti pak mohou tuto nemoc snadno šířit, aniž by o tom věděli. Zkontrolovat aktuálnost očkování proti černému kašli by si proto měli zejména ti, kteří plánují rodinu nebo se pohybují v blízkosti novorozenců a kojenců.


Očkování dětí je v ČR povinné. Základní očkování probíhá přibližně do půl roku věku, přeočkovává se pak v roce, v 5 a 10 letech.

Vzhledem k epidemiologické situaci a nárůstu počtu nemocných s pertusí byla v roce 2011 vypracována Národní strategie očkování proti pertusi. Národní imunizační komise (NIKO) doporučuje v podmínkách ČR minimálně jednou v dospělosti aplikaci posilující dávky proti pertusi, jako součást kombinované vakcíny proti záškrtu, tetanu a černému kašli, všem obyvatelům ve věku do 65 let. Očkování je dostatečně účinné také u osob starších 65 let a je doporučeno, pokud jsou v úzkém kontaktu s dětmi mladšími 12 měsíců.

V prosinci 2015 Národní imunizační komise schválila doporučení pro očkování těhotných žen proti černému kašli v České republice. Těhotné ženy je podle této strategie doporučeno očkovat jednou dávkou kombinované vakcíny proti černému kašli, záškrtu a tetanu během těhotenství, ideálně v 3. trimestru od 27. týdne těhotenství.

Zkontrolovat aktuálnost očkování proti černému kašli by si měli zejména ti, kteří plánují rodinu nebo se pohybují v blízkosti novorozenců a kojenců.