Mýtus: rodiče záměrně nejsou informováni a neznají skutečná rizika očkování dětí

Pravda o očkování: Možné nežádoucí účinky očkování včetně frekvence jejich výskytu jsou povinně uváděny v příbalových letácích vakcín, které jsou rodičům dostupné. K jejich prostudování před použitím jsou rodiče vyzýváni ve všech reklamních materiálech na vakcíny.

Výskyt nežádoucích účinků očkování pečlivě monitoruje Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL), kterému jsou očkující lékaři povinni závažné nebo neočekávané nežádoucí účinky očkování hlásit. Hlášení provádějí také samotné farmaceutické společnosti. Mimo to může nežádoucí účinky očkování hlásit kdokoli, kdo se o těchto účincích dozví, a to prostřednictvím on-line formuláře na stránkách www.olecich.cz. SÚKL výskyt nežádoucích účinků pravidelně zveřejňuje ve svém zpravodaji Nežádoucí účinky léčiv, který je veřejně dostupný na www.sukl.cz.