Mýtus: je třeba omezit povinné očkování dětí - očkování dětí by mělo být pouze dobrovolné

Pravda o očkování: Povinné očkování má pro prevenci onemocnění, proti kterým je namířeno, zcela zásadní význam. Proto je povinné očkování povinné. Pokud by povinné nebylo, došlo by pravděpodobně k poklesu proočkovanosti s rizikem vzestupu nemocnosti.

„Návrat“ spalniček zažila např. Velká Británie. Vlivem podvržené studie Andrewa Wakefielda o souvislosti mezi autismem a očkováním dětí se mnozí britští rodiče rozhodli neočkovat své děti proti spalničkám, příušnicím a zarděnkám (MMR vakcína). V letech 2003–2004 zde proto došlo k poklesu proočkovanosti dětí proti těmto nemocem. Proočkovanost ve sledovaném období dosahovala ve Velké Británii pouze 80 %. Během 2–3 let se tak opět začaly množit případy spalniček. Jen v roce 2006 bylo nahlášeno nejen 773 případů onemocnění, ale také 1 úmrtí dítěte. Jednalo se o první úmrtí na spalničky ve Velké Británii za posledních 14 let. Situace vygradovala v květnu 2013, kdy ve Walesu propukla spalničková epidemie, kterou zažehnalo až hromadné očkování dětí.

Původ tvrzení o souvislosti mezi očkováním a autismem pochází ze studie Andrewa Wakefielda publikované v roce 1998 v britském časopisu Lancet. Studie byla tři roky prošetřována britskou lékařskou komorou (General Medical Council). Po třech letech důkladných nezávislých výzkumů bylo prokázáno, že studie byla záměrně klamavá, zavádějící a byla z Lancetu stažena. Následně byl Wakefield vyškrtnut z registru lékařů a byla mu odejmuta lékařská licence.

Povinné očkování v ČR proti "vymýceným" nemocem (obrna, tetanus, černý kašel…)

Očkování dětí je možné ukončit pouze u nemocí, které jsou vymýceny celosvětově. Zatím se jedná pouze o pravé neštovice, aktuálně je cílem WHO dosáhnout celosvětové vymýcení dětské obrny.

Při předčasném ukončení očkování před spolehlivým celosvětovým vymýcením daného onemocnění by mohlo dojít k návratu onemocnění a tedy znovu k jeho rozšíření. Důsledkem by mohly být epidemie podobné těm, které známe z historie.

Vymýtit je možné pouze infekce způsobené mikroorganismy, které se šíří pouze mezi lidmi a jsou geneticky dostatečně stabilní. Některé infekce, jež jsou přenášeny i zvířaty nebo způsobované organismy přežívajícími např. v půdě (původce tetanu), není možné vymýtit a bude nutné proti nim očkovat trvale.

Význam, který povinné očkování má, je obrovský. Jako metoda nejúčinnější prevence vedle dostupnosti čisté pitné vody patří očkování k nejvýznamnějším objevům v historii medicíny a zachránilo již stamiliony životů. Naneštěstí se některé vakcíny staly obětí svého vlastního úspěchu. Lidé se již v  našich zemích běžně nesetkávají s infekcemi, proti kterým se očkuje, takže mají tendenci význam, který povinné očkování má, podceňovat – a to jak u očkování dětí, tak u očkování dospělých.