ONEMOCNĚNÍ

Očkování do zahraničí

Na dovolené vás mohou čekat nejenom příjemná překvapení. V různých destinacích se můžete nakazit různými závažnými nemoceni. Informujte se s předstihem o možnostech očkování u svého praktického lékaře, případně v některém ze specializovaných očkovacích center.

Žlutá zimnice

Žlutá zimnice je závažné virové krvácivé onemocnění způsobující epidemie v oblastech Afriky a Jižní Ameriky. V těchto zemích jsou cestovatelé vystaveni nebezpečí nákazy jak ve městských oblastech, tak v lesích, pralesích a džungli.

K přenosu na člověka dochází po bodnutí komára, který sál infikovanou krev. Onemocnění může mít velmi variabilní průběh. Na začátku onemocnění bývá zimnice, vysoká horečka, únava, nechutenství, zvracení, bolesti, hlavy a kloubů. Pacient má zarudlou kůži, spojivky, zvětšená játra. V dalším období klesá horečka a většina nemocných se uzdraví. U zhruba 15 % nemocných se objevují všechny předchozí příznaky, k tomu se přidává žloutenka, krvácení, může dojít k selhání ledvin, jater, postižení srdce. Smrtnost je v tomto případě poměrně vysoká.

Proti žluté zimnici je dostupné očkování, při vstupu do některých rizikových zemí je očkování proti žluté zimnici dokonce povinné a zapisuje se do Mezinárodního očkovacího průkazu.

Očkování se musí provádět nejpozději deset dní před vycestováním a je nutno ho nechat potvrdit do Mezinárodního očkovacího průkazu.


Žlutá zimnice
Břišní tyfus

Břišní tyfus

Břišní tyfus je závažné infekční onemocnění způsobené bakterií Salmonella typhi. Vyskytuje se hlavně v zemích s nižším hygienickým standardem - k rizikovým oblastem patří jihovýchodní Asie, Střední a Jižní Amerika a Afrika.

Nejčastějším zdrojem onemocnění jsou tzv. zdraví bacilonosiči, kteří nemají klinické příznaky onemocnění. Tzv. fekálně-orální cestou kontaminují vodu, potravu, předměty.

První dny onemocnění se objeví bolesti hlavy, nechutenství, nevolnost, postupně stoupající teplota. Dále se přidává bolest břicha, horečky jsou ve druhém týdnu onemocnění vysoké a setrvalé. Bez léčby se objevují poruchy vědomí. Průjem není typickým příznakem, někteří nemocní trpí naopak zácpou. K závažným komplikacím může patřit krvácení do střeva až proděravění střevní stěny.

Pro očkování proti břišnímu tyfu je dostupná očkovací látka pro osoby starší dvou let.


Cholera

Cholera je infekční průjmové onemocnění, kterým se člověk nakazí v tzv. endemických oblastech obvykle kontaminovanou vodou, méně často kontaminovanými potravinami. Většina nemocných má mírný až středně těžký průběh projevující se vodnatými průjmy. V závažných případech dochází z důvodu opakovaných vodnatých průjmů k masivním ztrátám tekutin, přidává se i zvracení. V těchto případech je velkým rizikem rychlé odvodnění – dehydratace a následný minerální rozvrat organismu, který může vyústit až k projevům šoku z odvodnění a selhání ledvin. Při těžším průběhu je nezbytné vyhledat lékařskou pomoc.

Cholera se obvykle vyskytuje v oblastech s podprůměrnou hygienou. Nejvíce případů je každoročně hlášeno z Afriky, dále z Asie, zejména z Indie a z některých zemí Jižní Ameriky.


Cholera
Vzteklina

Vzteklina

Vzteklina je velmi závažné virové onemocnění s postižením CNS, které jako jedno z mála infekčních onemocnění po svém propuknutí končí zpravidla smrtí. Vzteklina je rozšířena téměř po celém světě, mezi rizikové oblasti patří hlavně Afrika, Asie, východní Evropa, Latinská Amerika.

Nejčastějším přenašečem jsou psi a volně žijící domácí i divoká zvířata jako lišky, kočky, šakali, kojoti, opice, jezevci, případně některé druhy netopýrů. Virus vztekliny je obsažen ve slinách nakažených zvířat, při kontaktu slin s porušenou kůží člověka dojde k nákaze (nejčastěji kousnutím či poškrábáním, ale i kontaminací poraněné kůže slinami).

V současné době neexistuje účinná léčba. Infekce vzteklinou končí zpravidla smrtí. Proto má nezastupitelné místo prevence a očkování, které se provádí před i po expozici. V Evropě dochází k ojedinělým importovaným případům. V současné době má naše země statut nákazy prostého státu.

Proti vzteklině je dostupné očkování. Riziko onemocnění je pro jednotlivé cestovatele různé, záleží mimo jiné i na jejich konkrétních rizikových aktivitách v dané zemi. Proto se doporučuje navštívit 6−8 týdnů před plánovaným odjezdem ambulanci cestovní medicíny (bývá součástí infekčních klinik a oddělení nebo očkovacích center).


Malárie

Malárie je závažné infekční onemocnění způsobené krevním parazitem nazývaným Plasmodium (zimnička), který je na člověka přenášen bodnutím nakaženého komára. Malárie se vyskytuje především v tropické a subtropické Africe, Latinské a Jižní Americe, některých částech Asie a Tichomoří.

Ročně malárií onemocní až 200 miliónů lidí a půl miliónu ročně na ni umírá.

Příznaky onemocnění se mohou projevit od 10 dnů do několika měsíců po bodnutí komárem. Hlavní příznak onemocnění je záchvat horečky doprovázený třesavkou a zimnicí, který trvá až několik hodin, poté dochází k prudkému poklesu teploty s výrazným pocením. Záchvatu horečky často předchází slabost, nevolnost, bolesti hlavy, bolesti svalů, zvracení.

Mezi možnosti prevence patří například používání účinných repelentů, insekticidů, moskytiér a také tzv. chemoprofylaxe - užívání léků proti malárii. O vhodné formě prevence se včas poraďte se svým lékařem.

Malárie