Očkování do zahraničí

Na dovolené vás čekají nejenom příjemná překvapení. V různých destinacích se můžete nakazit různými závažnými nemocemi. Jak se chránit ještě před odjezdem zjistíte na webových stránkách bezpecnadovolena.cz, kde najdete seznam povinných a doporučených očkování pro jednotlivé země. Podrobné informace o nemocech, se kterými se můžete na dovolené nakazit nejčastěji, naleznete níže.

Žlutá zimnice

Žlutá zimnice je akutní virové onemocnění způsobující rozsáhlé epidemie v tropických oblastech rovníkové Afriky a Jižní Ameriky. V těchto zemích jsou cestovatelé vystaveni nebezpečí nákazy ve všech venkovských a městských oblastech − riziko se však ještě zvyšuje v lesích a džunglích.

K přenosu na člověka dochází po bodnutí komára, který sál infikovanou krev. Vlivem tohoto onemocnění může dojít až k poškození jater a rozvoji žloutenky, objevuje se krvácení do kůže, sliznic i trávicího ústrojí. Při těžkém průběhu onemocnění může dojít k úmrtí.

Proti žluté zimnici je dostupné očkování, při vstupu do některých rizikových zemí je očkování proti žluté zimnici dokonce povinné a zapisuje se do Mezinárodního očkovacího průkazu.

Očkování se musí provádět nejpozději deset dní před vycestováním a je nutno ho nechat potvrdit do Mezinárodního očkovacího průkazu.


 

Břišní tyfus

Břišní tyfus je závažné horečnaté onemocnění způsobené bakterií Salmonella typhi. Nakazit se břišním tyfem je možné kdekoliv na světě, obvykle však k nákaze dochází v oblastech s nižším hygienickým standardem - k rizikovým oblastem patří Jihovýchodní Asie, Střední a Jižní Amerika a Afrika.

Zdrojem nákazy je pouze nemocný člověk nebo nosič, který nemá klinické příznaky onemocnění, ale vylučuje stolicí nebo močí bakterie břišního tyfu. Bakteriemi se pak kontaminuje voda, potrava, předměty. Po požití kontaminované vody nebo potravy dochází k nákaze.

První dny onemocnění se objeví bolesti hlavy, nechutenství, nevolnost, postupně stoupající teplota. Dále se přidává bolest břicha, horečky jsou ve druhém týdnu onemocnění vysoké a setrvalé. Bez léčby se objevují poruchy vědomí. Průjem není typickým příznakem, někteří nemocní trpí naopak zácpou. K závažným komplikacím může patřit krvácení do střeva až proděravění střevní stěny.

Pro očkování proti břišnímu tyfu je dostupná očkovací látka pro osoby starší dvou let.


 

Cholera

Cholera je infekční průjmové onemocnění, kterým se člověk nakazí v tzv. endemických oblastech obvykle pitím kontaminované vody, potravinami nebo při koupání. Většina nemocných má mírný až středně těžký průběh projevující se vodnatými průjmy. V závažných případech dochází z důvodu opakovaných vodnatých průjmů k masivním ztrátám tekutin, přidává se i zvracení. V těchto případech je velkým rizikem rychlé odvodnění – dehydratace a následný minerální rozvrat organismu, který může vyústit až k projevům šoku z odvodnění. Při těžším průběhu je nezbytné vyhledat lékařskou pomoc a případně zahájit infuzní léčbu k doplnění tekutin.

Cholera se obvykle vyskytuje v oblastech s podprůměrnou hygienou. Nejvíce případů je každoročně hlášeno z Afriky, dále z Asie, zejména z Indie a z některých zemí Jižní Ameriky.

Pro očkování proti choleře je dostupná očkovací látka pro osoby od 2 let věku.


 

Vzteklina

Vzteklina je velmi závažné virové onemocnění s postižením CNS, které jako jedno z mála infekčních onemocnění po svém propuknutí končí zpravidla smrtí. Vzteklina je rozšířená po celém světě (mimo Austrálii), hlavně se však vyskytuje v Asii (Indii), Africe a v některých oblastech Střední a Jižní Ameriky.

Nejčastějším přenašečem jsou psi a volně žijící domácí i divoká zvířata jako lišky, kočky, šakali, kojoti, opice, jezevci, případně některé druhy netopýrů. Virus vztekliny je obsažen ve slinách nakažených zvířat, při kontaktu slin s porušenou kůží člověka dojde k nákaze (nejčastěji kousnutím či poškrábáním, ale i kontaminací poraněné kůže slinami).

V současné době neexistuje účinná léčba. Infekce vzteklinou končí zpravidla smrtí. Proto má nezastupitelné místo prevence a očkování, které se provádí před i po nákaze. V Evropě dochází k ojedinělým importovaným případům. V České republice je díky preventivním veterinárním programům vzteklina od roku 2004 prakticky vymýcena.

Proti vzteklině je dostupné očkování. Riziko onemocnění je pro jednotlivé cestovatele různé, záleží mimo jiné i na jejich konkrétních rizikových aktivitách v dané zemi. Proto se doporučuje navštívit 6−8 týdnů před plánovaným odjezdem ambulanci cestovní medicíny (bývá součástí infekčních klinik a oddělení nebo očkovacích center).


Malárie

Malárie je závažné infekční onemocnění způsobené krevním parazitem nazývaným Plasmodium (zimnička), který je na člověka přenášen bodnutím nakaženého komára. Malárie se vyskytuje především v tropické a subtropické Africe, Latinské a Jižní Americe, některých částech Asie a Tichomoří.

Ročně malárií onemocní až 200 miliónů lidí a půl miliónu ročně na ni umírá.

Příznaky onemocnění se mohou projevit od 10 dnů do několika měsíců po bodnutí komárem. Hlavní příznak onemocnění je záchvat horečky doprovázený třesavkou a zimnicí, který trvá až několik hodin, poté dochází k prudkému poklesu teploty s výrazným pocením. Záchvatu horečky často předchází slabost, nevolnost, bolesti hlavy, bolesti svalů, zvracení.

Mezi možnosti prevence patří například používání účinných repelentů, insekticidů, moskytiér a také tzv. chemoprofylaxe - užívání léků proti malárii. O vhodné formě prevence se včas poraďte se svým lékařem.

Podívejte se také na:

Našli jste, co jste hledali? ANO / NE
Je nám líto, že jste nenašli informaci, která vás zajímá. Můžete ještě zkusit mapu stránek nebo nám napište e-mail.
Děkujeme za vaši zpětnou vazbu - pokud máte další otázky, můžete se na nás obrátit na e-mailu cz.info@gsk.com.