Vybrané možnosti očkování v rámci povinného a nepovinného očkovacího kalendáře pro děti do 1 roku

  Povinná očkování Nepovinná očkování
9. týden Hexavakcína
1. dávka

plně hrazena ZP pro vybrané skupiny*
Rotaviry
2 dávky vakcíny Rotarix podávané ústy, od 6 týdnů do 24. týdne. Minimální rozestup mezi jednotlivými dávkami jsou
4 týdny.
Meningokok B
1. dávka vakcíny Bexsero - souběžně s nebo 2 týdny po hexavakcíně
Pneumokok
1. dávka vakcíny Synflorix plně hrazena ZP**
   
4. měsíc Hexavakcína
2. dávka

plně hrazena ZP pro vybrané skupiny*
Pneumokok
2. dávka vakcíny Synflorix plně hrazena ZP**
Meningokok B
2. dávka vakcíny Bexsero - v odstupu nejméně měsíc od první dávky souběžně s nebo 2 týdny po hexavakcíně
6. měsíc         Meningokok B
3. dávka vakcíny Bexsero - v odstupu nejméně měsíc od druhé dávky
11.-13. měsíc Hexavakcína
Přeočkování

plně hrazeno ZP pro vybrané skupiny*
Pneumokok
Přeočkování vakcínou Synflorix plně hrazeno ZP**
   
12.-15. měsíc         Meningokok B
Přeočkování vakcínou Bexsero
 
Očkování nemusí chránit 100 % očkovaných osob.

*Vakcína Infanrix hexa je plně hrazena z veřejného zdravotního pojištění pro plošné očkování nedonošených dětí a doočkování dětí rozočkovaných vakcínou Infanrix hexa v roce 2017.

**Vakcína Synflorix je plně hrazena z veřejného zdravotního pojištění, pokud všechny dávky byly aplikovány do sedmého měsíce věku pojištěnce; hrazené je dále i očkování provedené po uplynutí těchto lhůt, pokud došlo k odložení aplikace jedné nebo více dávek z důvodu zdravotního stavu pojištěnce.

Bexsero je vakcína proti meningokokům skupiny B a je vázána na lékařský předpis. Přípravek není hrazen z prostředků veřejného zdravotního pojištění (s výjimkou rizikových skupin). Očkování provádí lékař, vakcína se aplikuje do svalu formou injekce (obvykle do stehna nebo horní části paže). Před použitím si předem pečlivě prostudujte příbalovou informaci, dostupnou též na www.gskkompendium.cz. Aplikace vakcíny může být spojena s nežádoucími účinky, které jsou popsány v příbalovém letáku přípravku. O očkování se poraďte s lékařem. Případné nežádoucí účinky, prosím, nahlaste na cz.safety@gsk.com. Vakcinační akce č. j.: 59391/2017-11/OVZ je schválena Ministerstvem zdravotnictví ČR.

Vakcína Infanrix hexa, vakcína proti difterii, tetanu, pertusi (acelulární komponenta), hepatitidě B (rDNA), poliomyelitidě (inaktivovaná) a konjugovaná vakcína proti Haemophilus influenzae typu b (adsorbovaná) je registrovaný léčivý přípravek vázaný na lékařský předpis. Vakcína je plně hrazena z veřejného zdravotního pojištění pro plošné očkování nedonošených děti a doočkování dětí rozočkovaných vakcínou Infanrix hexa v roce 2017. Očkování provádí lékař, vakcína se aplikuje do svalu formou injekce (obvykle do stehna nebo horní části paže). Před použitím si pečlivě prostudujte příbalovou informaci dostupnou též na www.gskkompendium.cz. Aplikace vakcíny může být spojena s nežádoucími účinky, které jsou popsány v příbalovém letáku přípravku. Zeptejte se svého dětského lékaře. Případné nežádoucí účinky, prosím, nahlaste na cz.safety@gsk.com. Vakcinační akce č. j.: MZDR 59391/2017-17/OVZ pro vakcínu Infanrix hexa je schválena Ministerstvem zdravotnictví ČR.

Vakcína Synflorix je registrovaný léčivý přípravek vázaný na lékařský předpis. Vakcína je plně hrazena z veřejného zdravotního pojištění, pokud všechny dávky byly aplikovány do sedmého měsíce věku pojištěnce; hrazené je též přeočkování provedené do patnáctého měsíce věku pojištěnce; hrazené je dále i očkování provedené po uplynutí těchto lhůt, pokud došlo k odložení aplikace jedné nebo více dávek z důvodu zdravotního stavu pojištěnce. Vakcína pomáhá chránit proti vybraným častým a nebezpečným typům pneumokoku. Očkování provádí lékař, vakcína se aplikuje do svalu formou injekce (obvykle do stehna nebo horní části paže). Před použitím si pečlivě prostudujte příbalovou informaci dostupnou též na www.gskkompendium.cz. Aplikace vakcíny může být spojena s nežádoucími účinky, které jsou popsány v příbalovém letáku přípravku. Zeptejte se svého dětského lékaře. Případné nežádoucí účinky, prosím, nahlaste na cz.safety@gsk.com. Vakcinační akce č. j.: MZDR 59391/2017-18/OVZ pro vakcínu Synflorix je schválena Ministerstvem zdravotnictví ČR.

Vakcína Rotarix je vakcína pro prevenci rotavirových gastroenteritid, je vázána na lékařský předpis a není hrazena z prostředků veřejného zdravotního pojištění. Vakcína se podává ústy, očkování provádí lékař. Před použitím si předem pečlivě prostudujte příbalovou informaci, dostupnou též na www.gskkompendium.cz. Aplikace vakcíny může být spojena s nežádoucími účinky, které jsou popsány v příbalovém letáku přípravku. O očkování se poraďte s lékařem. Případné nežádoucí účinky, prosím, nahlaste na cz.safety@gsk.com. Vakcinační akce č. j.: MZDR 59391/2017-10/OVZ je schválena Ministerstvem zdravotnictví ČR.

Našli jste, co jste hledali? ANO / NE
Je nám líto, že jste nenašli informaci, která vás zajímá. Můžete ještě zkusit mapu stránek nebo nám napište e-mail.
Děkujeme za vaši zpětnou vazbu - pokud máte další otázky, můžete se na nás obrátit na e-mailu cz.info@gsk.com.