Vybrané možnosti očkování v rámci povinného a nepovinného očkovacího kalendáře pro děti do 1 roku

  Povinná očkování Nepovinná očkování
9. týden Hexavakcína
1. dávka

plně hrazena ZP pro vybrané skupiny**
Pneumokok
1. dávka vakcíny Synflorix plně hrazena ZP*
Rotaviry
1. dávka vakcíny Rotarix podávaná ústy, od 6 týdnů věku.
3. měsíc Meningokok B
1. dávka vakcíny Bexsero
Rotaviry
2. dávka (poslední) vakcíny Rotarix podávána ústy, do 24. týdne věku. Minimální odstup mezi dávkami jsou 4 týdny.
4. měsíc Hexavakcína
2. dávka

plně hrazena ZP pro vybrané skupiny**
Pneumokok
2. dávka vakcíny Synflorix plně hrazena ZP*
5. měsíc Meningokok B
2. dávka vakcíny Bexsero - v odstupu nejméně 2 měsíce od první dávky
12.-15. měsíc Hexavakcína
Přeočkování***

plně hrazeno ZP pro vybrané skupiny**
Pneumokok
Přeočkování vakcínou Synflorix plně hrazeno ZP*
Meningokok B
Přeočkování vakcínou Bexsero
 

CZ/VAC/0038/18

Očkování nemusí chránit 100 % očkovaných osob.

*Vakcína Synflorix je plně hrazena z veřejného zdravotního pojištění, pokud všechny dávky byly aplikovány do sedmého měsíce věku pojištěnce; hrazené je dále i očkování provedené po uplynutí těchto lhůt, pokud došlo k odložení aplikace jedné nebo více dávek z důvodu zdravotního stavu pojištěnce.

**Vakcína Infanrix hexa je plně hrazena z veřejného zdravotního pojištění pro plošné očkování nedonošených dětí a doočkování dětí rozočkovaných vakcínou Infanrix hexa v roce 2017.

***Přeočkování hexavakcínou mezi 11. a 13. měsícem věku.

Bexsero je vakcína proti invazivnímu meningokokovému onemocnění způsobenému meningokokem skupiny B. Vakcína Bexsero je registrovaný léčivý přípravek a je vázána na lékařský předpis. Přípravek není hrazen z prostředků veřejného zdravotního pojištění (s výjimkou rizikových skupin). Očkování provádí lékař, vakcína se aplikuje do svalu formou injekce (obvykle do stehna nebo horní části paže). Před použitím si předem pečlivě prostudujte příbalovou informaci, dostupnou též na www.gskkompendium.cz. Aplikace vakcíny může být spojena s nežádoucími účinky, které jsou popsány v příbalovém letáku přípravku. O očkování se poraďte s lékařem. Případné nežádoucí účinky, prosím, nahlaste na cz.safety@gsk.com. Vakcinační akce č. j.: 59391/2017-11/OVZ je schválena Ministerstvem zdravotnictví ČR.

Vakcína Infanrix hexa, vakcína proti difterii, tetanu, pertusi (acelulární komponenta), hepatitidě B (rDNA), poliomyelitidě (inaktivovaná) a konjugovaná vakcína proti Haemophilus influenzae typu b (adsorbovaná) je registrovaný léčivý přípravek vázaný na lékařský předpis. Vakcína je plně hrazena z veřejného zdravotního pojištění pro plošné očkování nedonošených děti a doočkování dětí rozočkovaných vakcínou Infanrix hexa v roce 2017. Očkování provádí lékař, vakcína se aplikuje do svalu formou injekce (obvykle do stehna nebo horní části paže). Před použitím si pečlivě prostudujte příbalovou informaci dostupnou též na www.gskkompendium.cz. Aplikace vakcíny může být spojena s nežádoucími účinky, které jsou popsány v příbalovém letáku přípravku. Zeptejte se svého dětského lékaře. Případné nežádoucí účinky, prosím, nahlaste na cz.safety@gsk.com. Vakcinační akce č. j.: MZDR 59391/2017-17/OVZ pro vakcínu Infanrix hexa je schválena Ministerstvem zdravotnictví ČR.

Vakcína Synflorix je registrovaný léčivý přípravek vázaný na lékařský předpis. Vakcína je plně hrazena z veřejného zdravotního pojištění, pokud všechny dávky byly aplikovány do sedmého měsíce věku pojištěnce; hrazené je též přeočkování provedené do patnáctého měsíce věku pojištěnce; hrazené je dále i očkování provedené po uplynutí těchto lhůt, pokud došlo k odložení aplikace jedné nebo více dávek z důvodu zdravotního stavu pojištěnce. Vakcína pomáhá chránit proti vybraným častým a nebezpečným typům pneumokoku. Očkování provádí lékař, vakcína se aplikuje do svalu formou injekce (obvykle do stehna nebo horní části paže). Před použitím si pečlivě prostudujte příbalovou informaci dostupnou též na www.gskkompendium.cz. Aplikace vakcíny může být spojena s nežádoucími účinky, které jsou popsány v příbalovém letáku přípravku. Zeptejte se svého dětského lékaře. Případné nežádoucí účinky, prosím, nahlaste na cz.safety@gsk.com. Vakcinační akce č. j.: MZDR 59391/2017-18/OVZ pro vakcínu Synflorix je schválena Ministerstvem zdravotnictví ČR.

Rotarix je vakcína pro prevenci rotavirových gastroenteritid. Vakcína Rotarix je registrovaný léčivý přípravek a je vázána na lékařský předpis. Přípravek není hrazen z prostředků veřejného zdravotního pojištění. Vakcína se podává ústy, očkování provádí lékař. Před použitím si předem pečlivě prostudujte příbalovou informaci, dostupnou též na www.gskkompendium.cz. Aplikace vakcíny může být spojena s nežádoucími účinky, které jsou popsány v příbalovém letáku přípravku. O očkování se poraďte s lékařem. Případné nežádoucí účinky, prosím, nahlaste na cz.safety@gsk.com. Vakcinační akce č. j.: MZDR 59391/2017-10/OVZ je schválena Ministerstvem zdravotnictví ČR. Po očkování rotavirovými vakcínami byl velmi vzácně pozorován nežádoucí účinek intususcepce (část střeva je neprůchozí nebo vchlípená). Příznaky se mohou projevovat jako závažná bolest žaludku, přetrvávající zvracení, příměs krve ve stolici, otok břicha a/nebo vysoká teplota. Pokud u svého dítěte pozorujete jeden z těchto příznaků, ihned kontaktujte lékaře.

Našli jste, co jste hledali? ANO / NE
Je nám líto, že jste nenašli informaci, která vás zajímá. Můžete ještě zkusit mapu stránek nebo nám napište e-mail.
Děkujeme za vaši zpětnou vazbu - pokud máte další otázky, můžete se na nás obrátit na e-mailu cz.info@gsk.com.